Jaarverslag 2021

Terugblik op 2021

In de nieuwsbrief van januari 2022 doet schipper Jan Lock verslag van de evenementen, waaraan de Terra Nova in 2021 heeft deelgenomen en van de gebeurtenissen aan boord in dat jaar.

Het bestuur.

De samenstelling van het bestuur van de stichting Terra Nova is in 2021 ongewijzigd.

Dick Eerland, voorzitter.

Wessel van Ackooy, penningmeester.

Jan Lock, secretaris.

Rob Klaasen

Ton Krom.

Onderhoud

Het afgelopen jaar is niet echt groot onderhoud gepleegd, maar er zijn wat puntjes op de i gezet. Er is in het ruim begonnen met de betimmering van de onderkant van het mastdek. De spudpalen moeten omkleed worden, ook voor de veiligheid. En buiten is natuurlijk nog wel één en ander aan verfwerk gedaan. De nieuwe stuurautomaat was een flinke investering. Vorig jaar was het dak van de stuurhut vernieuwd zodat het niet kon lekken. Nu is waarschijnlijk bij een flinke regenbui het water van het dak gelopen en door de harde wind via de voorkant naar binnen gewaaid precies op de stuurautomaat. Die was niet meer te repareren en moest vervangen worden. Begin dit jaar zijn nieuwe dekkleden aangeschaft voor een deel van de luiken. Nu kunnen we ’s winters de luiken van het hele ruim afdekken wat goed is voor het behoud ervan.

Financiën

Ook dit jaar was het een financieel jaar van ups en downs. Het leek erop dat we konden sparen voor een uitgebreide werfbeurt maar door het kapot gegaan van de stuurautomaat moesten hierin keuzes worden gemaakt. De exploitatie heeft een flinke bijdrage gedaan aan deze investering. In totaal hebben we bijna € 6.000, – gereserveerd voor groot onderhoud, samen met de reservering in 2020 zijn daarvan de nieuwe dekkleden en stuurautomaat betaald. Gelukkig was de boiler voor warmwater nog te repareren en vielen deze kosten mee. De Vrienden van de Terra Nova hebben ook in 2021 flink bijgedragen en daarvan wordt in 2022 een ingangsluik voor het mastdek aangeschaft.

Privacy

Van de vaste donateurs worden geen NAW-gegevens systematisch bewaard anders dan wat uit bankafschriften van hun bijdragen blijkt. Het zijn uitsluitend vaste vrienden van de Terra Nova, die schip en schipper al decennia een goed hart en een jaarlijks bedrag toedragen.

Er is wel een verzendlijst voor uitsluitend de Nieuwsbrief, die de stichting in samenwerking met de LVBHB enkele keren per jaar verspreid. Deze lijst bevat alleen e-mailadressen van zich voor de Nieuwsbrief gemeld hebbende personen. Ook hier geldt dat afmelding tot verwijdering uit de verzendlijst leidt.

Het bestuur van de Stichting Terra Nova.

Copyright 2022– Terranova1929