ANBI-status

De Stichting Terra Nova is sinds 1 januari 2008 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2015 als een culturele ANBI. De stichting staat geregistreerd in het ANBI register – RSIN*/fiscaal nummer: 813831544.
De ANBI-status geeft fiscale voordelen voor zowel de stichting en als de donateurs, particulieren en vennootschappen.

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden.

Het is mogelijk een eenmalige gift aan de Stichting Terra Nova te doen of een periodieke gift met een looptijd van ten minste vijf jaren. In beide gevallen kan zo’n gift gedeeltelijk of zelfs geheel fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor de actuele voorwaarden en bedragen en/of specifieke informatie voor uw persoonlijke situatie, vindt u op de site van de Belastingdienst meer gegevens.

Overweegt u donateur te worden, wilt u meer informatie, of een conceptovereenkomst voor uw periodieke schenkingen, neem contact op met Wessel van Ackooy, penningmeester van de stichting.

* RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer en is de opvolger van het fiscaal nummer voor niet-natuurlijke personen.