Bestuur

Het bestuur van de Stichting Terra Nova bestaat uit tenminste vijf bestuurders, die als volgt zijn benoemd:
: twee bestuurders aangewezen door Jan Lock
: twee bestuurders aangewezen door de vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig
Deze bestuurders benoemen een vijfde bestuurder, die als voorzitter van het bestuur fungeert.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Op 31 december 2018 bestaat het bestuur uit:

Dick Eerland – voorzitter, onafhankelijk
Jan Lock – secretaris, coördinator activiteiten, aangewezen door Jan Lock
Wessel van Ackooy – penningmeester, aangewezen door de vereniging
Ton Krom – coördinator restauratie, aangewezen door de vereniging
Rob Klaassen – bestuurder, aangewezen door Jan Lock

Contactpersoon: Jan Lock, tel: 06 51 53 34 88 of j.lock@hetnet.nl