Mast en gieken 2015

Terra Nova met origineel hijstuig in Speyer (Rijn)
ms Terra Nova met origineel hijstuig in Speyer (Rijn)

Sinds de bouw van de Terra Nova zijn er door de jaren heen veel onderdelen vervangen, vernieuwd of veranderd. Veel van deze onderdelen worden teruggebracht in hun oorspronkelijke staat en zo authentiek mogelijk.

Mastdek en hijstuig
Het originele hijstuig van de Terra Nova was aangepast aan zijn vracht en vaargebied. Het hijstuig is dan ook karakteristiek voor de Terra Nova.

Het mastdek, de mastkoker en het hijstuig gaan compleet vervangen worden door een authentiek hijstuig.
Dit project is op het ogenblik de grootste restauratieklus op de Terra Nova en wordt gefaseerd uitgevoerd.

  1. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat nog aanwezig was op het schip zelf, het zogenaamde sporenonderzoek.
  2. Musea en archieven zijn uitgeplozen op vergelijkbare uitvoering op vergelijkbare schepen en er is gezocht naar werftekeningen.
  3. Daarna is de restauratietekening en het restauratieplan gemaakt.
  4. De mastkoker is op het vlak geplaatst; de originele mastplaat was nog aanwezig.
  5. Mast en gieken zijn aangepast aan de originele maten en uitvoering, en geplaatst.
  6. Wantputtingen aan de potdeksels klinken.
  7. Verstaging op de potdeksels aanbrengen.
  8. Mastdek verwijderen en opnieuw geklonken aanbrengen, met dekrondte.
De nieuwe mastkoker op de Terra Nova
De nieuwe mastkoker op ms Terra Nova
ms Terra Nova met nieuw hijstuig in Rotterdam juli 2015
ms Terra Nova met nieuw hijstuig in Rotterdam juli 2015

 

In februari is het eerste deel van deze restauratie afgerond: Een mastkoker is geklonken en geplaatst op de originele mastplaat.

Eind juni is de Terra Nova weer terug naar Rotterdam voor het plaatsen van de mast en twee ‘sprieten’. Een geklonken mastdek blijft nog even op de wensenlijst staan.

Voor het gedetailleerde restauratieplan, klik hier.

Er zijn diverse foto’s genomen van deze eerste fase van de restauratie die u hier kunt vinden.