Word donateur

Word donateur!
Met een minimale bijdrage van € 20,- per jaar draagt u al een steentje bij aan het in de vaart houden van de Terra Nova.
Als donateur ontvangt u de jaarlijkse Nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van de diverse evenementen waaraan de Terra Nova deelneemt. Wilt u meer informatie, neem contact op met Wessel van Ackooy, penningmeester van de Stichting Terra Nova.
U kunt uw bijdrage ook direct storten op bankrekening NL69 INGB 0677 1757 60, t.n.v. Stichting Terra Nova, Nieuwegein.

donateursdag 2013
Donateursdag 2013
Foto Gert Herrebrugh

Culturele ANBI
De Stichting Terra Nova is sinds 1 januari 2008 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2015 als culturele ANBI. De stichting staat geregistreerd in het ANBI register.
Uw giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting. Er gelden een aantal voorwaarden voor belastingaftrek. Het is mogelijk een eenmalige gift aan de Stichting Terra Nova te doen of een periodieke gift met een looptijd van ten minste vijf jaren. In beide gevallen kan zo’n gift gedeeltelijk of zelfs geheel fiscaal aftrekbaar zijn. De actuele voorwaarden en bedragen en/of specifieke informatie voor uw persoonlijke situatie zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.