Laad- en loslier 2019

Het oude fabrieksplaatje van De Rek & Horsman

Uitbreiding laad- en loslier

Bij het opnieuw uitrusten van de Terra Nova met laad- en losgerei in 2015 kon de hand worden gelegd op een tweedelige mastlier die – getuige het naamplaatje – in de jaren zestig is gebouwd door lierenfabriek De Rek & Horsman in Ouderkerk aan den IJssel.

De Terra Nova heeft zoals bekend een laadmast met twee gieken om het voorste en het achterste ruim te kunnen bedienen. In de volksmond heet deze opstelling ook wel ‘een moordenaar met twee getuigen’.

Deze tweedelige lier heeft een sectie voor het opdraaien en strijken van de mast en een tweede sectie voor het (op- en af)toppen van de achtergiek en voor de hijsdraad. Het zou handig zijn om de tweedelige lier uit te breiden met een derde deel om ook de voorgiek met dezelfde aandrijving te kunnen bedienen. De voorgiek werd tot nu toe provisorisch bediend met een afzonderlijke lier.

Na een rondgang langs enkele grote lierenfabrieken kwam Jan Lock uiteindelijk toch uit bij De Rek & Horsman. Daar is de hijslier recentelijk uitgebreid met een derde sectie. De lier staat nu achter de mast op het mastdek en is handmatig en met elektromotor te bedienen.

Het volledige artikel over de uitbreiding van de laad- en loslier van de Terra Nova is te lezen in Bokkepoot 235.

De uitbreiding is op foto vastgelegd.
Klik op een foto voor een vergroting, deze verschijnt dan in een nieuw scherm.

Halverwege de demontage
van de slingeras
Alle gedemonteerde
onderdelen van de slingeras
De oude slingeras is eruitNieuwe onderdelen
De machine voor het steken
van een spiebaan
Kees Horsman steekt een
spiebaan in het
duplexkettingwiel
Spiebaan steken in het
duplexkettingwiel
Nog even de vijl door de
spiebaan van het kettingwiel
Machinaal draad tappen met
hulpstuk op de grote
boormachine
Hulpstuk op de grote
boormachine om draad te
tappen
Hoofdas in het nieuwe frame
passen
Nieuwe rondsel grote tandwiel
en flens van de grote trommel
Slingeras met glijspie voor
schuifrondsel en kopspie om
tandwiel vast te zetten
Alle onderdelen op de nieuwe
aandrijfas passen
Alle onderdelen op proef erop
en erin
Alle onderdelen op proef erop
en erin
Alle onderdelen op proef erop
en erin
Het lijkt al heel watAlleen de uitzetters voor de
rondsel nog
Helemaal compleet afgezien
van een jaagwiel
Zijaanzicht van het nieuwe
deel nog zonder jaagwiel
Klaar is KeesKlaar is KeesJan Lock en Kees Horsman
bij de nieuwe lier.
De lier hangt in de takels,
klaar om te worden
opgeladen
Op de aanhangwagenKlaar voor transportDe lier komt aan boordOp zijn plek en met nieuw
kapdeksel
Foto Jan Lock
Naambord van de fabriek aan
de Hollandsche IJssel
De oude smidse wordt al heel
lang niet meer gebruikt
Antieke vierklauw draaibankSnijbrander om met een
mal van bijvoorbeeld een
palplaat de vorm
mechanisch over te nemen
en uit een dikke plaat te
snijden

Foto’s Piet Balk