Jaarverslag 2018

Stichting Terra Nova in 2018

Het bestuur
De samenstelling van het  bestuur van de stichting is in 2018 gewijzigd. De penningmeester Govert van Wesel is afgetreden, daarvoor in de plaats is Wessel van Ackooy aangetreden als penningmeester.

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit:
Dick Eerland, voorzitter
Wessel van Ackooy, penningmeester
Jan Lock, secretaris
Rob Klaassen
Ton Krom

Het bestuur vergaderde in 2018 twee keer. In beide gevallen waren daarbij ook vertegenwoordigers van het bestuur van de LVBHB en van de LVBHB-werkgroep Terra Nova aanwezig om een goede afstemming van het reisplan van de Terra Nova met de noodzakelijke werkzaamheden aan onderhoud en restauratie te kunnen waarborgen.

Activiteiten
In de Nieuwsbrief van januari 2019 (elders op deze website) doet schipper Jan Lock verslag van de evenementen waaraan de Terra Nova in 2018 heeft deelgenomen en van de gebeurtenissen aan boord.

Restauratie en onderhoud
In 2018 stond het restaureren van de roeframen op het programma. Dit is tot volle tevredenheid uitgevoerd door Joram Lehmann in Rotterdam met de benodigde hulp van diverse vrijwilligers. Ook is er een andere stuurautomaat geplaatst omdat de vorige af en toe weigerde.

In de planning voor 2017 stond de voltooiing van de restauratie van het hijstuig, dat in 2015-2016 weer aan boord terugkeerde. Nadat diverse varianten besproken waren en op een aantal plaatsen in Nederland lieren bekeken, is besloten om de opdracht aan de Firma de Rek & Horsman in Ouderkerk aan den IJssel te gunnen. Dit werk staat gepland voor begin 2019.

Verder staat voor 2019 in de planning het schoonmaken van het voorruim onder de buikdenning en een werfbeurt gekoppeld aan het verlengen van het Certificaat van Onderzoek (CvO/CBB). Bovendien zal de Terra Nova voorzien gaan worden van spudpalen wat het afmeren bij sommige evenementen een stuk zal vereenvoudigen.

Financiën
In 2018 is quitte gespeeld. De winst- en verliesrekening en de balans per ultimo 31 december 2018 zijn te vinden onder jaarcijfers 2018.

Privacy (AVG)
Van de vaste donateurs worden geen NAW-gegevens systematisch bewaard anders dan wat uit bankafschriften van hun bijdragen blijkt.

Er is een verzendlijst voor uitsluitend de Nieuwsbrief, die de stichting enkele keren per jaar verspreid. Deze lijst bevat alleen e-mailadressen van personen die zich voor de Nieuwsbrief hebben aangemeld. Hier geldt dat afmelding tot verwijdering uit de verzendlijst leidt.

Het bestuur van de Stichting Terra Nova