Jaarcijfers 2018

Stichting Terra Nova

Winst- en verliesrekening 2018 en balans per ultimo 2018 zijn hier in te zien of te downloaden.