Jaarverslag 2020

In de nieuwsbrief van januari 2021 (elders op deze website) doet schipper Jan Lock verslag van de evenementen, waaraan de Terra Nova in 2020 heeft deelgenomen en van de gebeurtenissen aan boord in dat jaar.

Het bestuur.

De samenstelling van het  bestuur van de stichting Terra Nova is in 2020 ongewijzigd.
Dick Eerland, voorzitter
Wessel van Ackooy, penningmeester
Jan Lock, secretaris
Rob Klaassen
Ton Krom

Onderhoud

Ons nationaal voetbalidool Cruyff sprak de wijze woorden “ieder nadeel heb z’n voordeel” en dat is zeker in Coronatijd van toepassing op het onderhoud aan de Terra Nova. Doordat er heel weinig gevaren is, was er veel tijd om te klussen. In de woning is de slaapkamer opgeknapt en een nieuw toilet geplaatst.

De drinkwatertank is gereinigd en de spudpalen zijn gangbaar gemaakt. De binnenboeiing is kaal gemaakt. Daarna is er zo’n 20 keer door het gangboord gegaan om binnenboeiing, den, bulb en gangboord te schuren en te verven. De oude hydrofoor is vervangen door een drinkwaterpomp. Er zijn blokjes gemaakt om de hijsdraden van de gieken te begeleiden en geplaatst, en zijn de lelijke hijsogen verwijdert en vervangen voor dezelfde als de achterste giek. Dit was het laatste element om het hijstuig volledig gangbaar te maken.

Sinds 2020 is Leiden, op papier, de nieuwe thuishaven van de Terra Nova. Daarom moest er nogal wat aan de benaming van het schip worden gedaan. De scheepsnaam en domicilie zijn in de naamplanken gefreesd. Ook zijn er nieuwe letters gemaakt voor het voor- en achterschip, zodat alles nu het zelfde lettertype heeft. Het lekkende multiplex op de stuurhut is verwijderd en vervangen door aluminium. Een nieuwe aanwinst, de zonnetent, heeft deze zomer zijn diensten perfect bewezen. Wat ook fantastisch werkt, zijn de spudpalen. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Lock. De badkamer in het ruim is verder afgewerkt, de Deutz motor is beter uitgelicht. Er zijn maar liefst 18 nieuwe luiken gemaakt.

Feit is dat we heel blij zijn met alle verbeteringen en met alle geboden hulp. Onze hartelijke dank hiervoor aan iedereen die heeft mee geholpen.

Financiën

Als penningmeester was ook dit jaar een uitdaging, een schip dat helaas stillag en een schipper die erg hard aan het schilderen was. De post onderhoud heeft dit jaar extra uitgaven gehad door het vele schilderwerk, daar kwam ook een nieuwe schuurmachine bij. Maar ook moeten we de nieuwe waterpomp, stuurhutdak en luiken niet vergeten. De Donateurs en Vrienden hebben dit jaar ook financieel meegeholpen, zo ligt er een nieuwe scheepsschroef te wachten in Kampen en hebben we het originele kompas mogen kopen van de familie. Beide een goede aanvulling voor de Terra Nova en nuttige bestedingen vanuit dat fonds.

Ook dit jaar hebben we het Eigen Vermogen kunnen aanvullen en nu zijn we een gezonde stichting met net zoveel geld op de rekening als in de reserveringen. Daarnaast hebben we ruim € 3.000,- kunnen reserveren voor toekomstig onderhoud zoals nieuwe dekkleden en de werfbeurt in 2022. Erg trots op dat resultaat van 2020.

Laten we hopen dat er komend meer gevaren kan worden dan stilliggen want Varen is Behouden.

Privacy

Van de vaste donateurs worden geen NAW-gegevens systematisch bewaard anders dan wat uit bankafschriften van hun bijdragen blijkt. Het zijn uitsluitend vaste vrienden van de Terra Nova, die schip en schipper al decennia een goed hart en een jaarlijks bedrag toedragen.

Er is wel een verzendlijst voor uitsluitend de Nieuwsbrief, die de stichting in samenwerking met de LVBHB enkele keren per jaar verspreid. Deze lijst bevat alleen e-mailadressen van zich voor de Nieuwsbrief gemeld hebbende personen. Ook hier geldt dat afmelding tot verwijdering uit de verzendlijst leidt.

Het bestuur van de Stichting Terra Nova.