Jaarverslag 2019

De Stichting Terra Nova in 2019

In de nieuwsbrief van februari 2020 (elders op deze website) doet schipper Jan Lock verslag van de evenementen, waaraan de Terra Nova in 2019 heeft deelgenomen en van de gebeurtenissen aan boord in dat jaar.

Het bestuur
De samenstelling van het  bestuur van de stichting Terra Nova is in 2019 ongewijzigd.
Dick Eerland, voorzitter
Wessel van Ackooy, penningmeester
Jan Lock, secretaris
Rob Klaassen
Ton Krom

Het bestuur vergaderde ik 2019 twee keer. In beide gevallen waren daarbij ook vertegenwoordigers van het bestuur van de LVBHB en van de LVBHB-werkgroep Terra Nova aanwezig om een goede afstemming van het reisplan van de Terra Nova met de noodzakelijke werkzaamheden aan onderhoud en restauratie te kunnen waarborgen.

Restauratie en onderhoud
In de planning voor 2019 stond de verlenging van het CvO als belangrijkste punt op de agenda, we kunnen melden dat dit geheel voor elkaar is gekomen. De Terra Nova is bij Geertman in Zwartsluis op de helling geweest en daar weer voor 7 jaar goedgekeurd. Wel is gebleken dat de voortstuwingschroef aan vervanging toe is, dus daar gaan we naar op zoek. Ook zijn er kokers geplaatst om spudpalen in te maken, en dat hopen we dit jaar verder te voltooien.

Het voorruim onder de buikdenning is afgelopen jaar schoongemaakt door Clean uit Werkendam.

De mastlier die bij Horsman in Ouderkerk a/d IJssel om aan te passen om beide gieken te kunnen bedienen, is in april weer terug aan boord geplaatst, en werkt heel goed.

Uiteraard is verder ook weer het nodige onderhoud wat betreft verven e.d. uitgevoerd.

Dit jaar hopen we de spudpalen af te kunnen maken, de naamplanken worden onderhanden genomen, daar worden de naam en de plaats van teboekstelling in gegraveerd. Ook is het de bedoeling dat we een zonnetent laten maken boven het zonnedek.

Al met al is er weer aardig wat  werk verzet, en willen we in 2020 weer met frisse moed het lopende onderhoud uitvoeren.

Financiën
Financieel gezien was 2019 een zwaar jaar voor de nieuwe penningmeester met veel uitgaven. De Terra Nova is op de helling geweest en weer voorzien van de broodnodige keuringen. De aanpassing van de mastlier is de afgelopen jaren bij elkaar gebracht (gedoneerd) door de Vrienden van de Terra Nova. We vinden het belangrijk om deze donaties te gebruiken voor structurele en zichtbare aanpassingen.

Toen alle reserveringen werden gebruikt bleek er onvoldoende saldo op de rekening te zijn. Wat bleek er was in de afgelopen jaren meer gereserveerd dan dat er aan saldo op de rekening staat. Om dit financieel recht te trekken dient het eigen vermogen te worden aangevuld. In 2019 hebben we € 3.824,37 toegevoegd aan het eigen vermogen en voor 2020 staat een bedrag van € 1.672,53 gereserveerd op de begroting. Na de laatste toevoeging is het eigen vermogen gelijk aan de boekwaarde van de Terra Nova. Op dat moment is er weer voldoende geld op de rekening voor alle reserveringen. Al met al was het een erg leuk jaar als penningmeester en kijk met vertrouwen naar de toekomst.

Privacy
Van de vaste
donateurs worden geen NAW-gegevens systematisch bewaard anders dan wat uit bankafschriften van hun bijdragen blijkt. Het zijn uitsluitend vaste vrienden van de Terra Nova, die schip en schipper al decennia een goed hart en een jaarlijks bedrag toedragen.

Er is wel een verzendlijst voor uitsluitend de Nieuwsbrief, die de stichting in samenwerking met de LVBHB enkele keren per jaar verspreid. Deze lijst bevat alleen e-mailadressen van zich voor de Nieuwsbrief gemeld hebbende personen. Ook hier geldt dat afmelding tot verwijdering uit de verzendlijst leidt.

Het bestuur van de Stichting Terra Nova