Jaarcijfers 2021

Stichting Terra Nova

Winst- en verliesrekening 2021 en balans per ultimo 2021 zijn hier in te zien of te downloaden.

Voor vragen of opmerkingen kunt altijd terecht bij de penningmeester.