Jaarcijfers 2020

Stichting Terra Nova

Winst- en verliesrekening 2020 en balans per ultimo 2020 zijn hier in te zien of te downloaden.

Voor vragen of opmerkingen kunt altijd terecht bij de penningmeester.