Jaarcijfers 2019

Stichting Terra Nova

Winst- en verliesrekening 2019 en balans per ultimo 2019 zijn hier in te zien of te downloaden.