Jaarcijfers 2016

Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2016

BATEN2015*2016**LASTEN2015*2016
****
Vaste bijdrage LVBHB9.000,00*9.054,00**Vaste lasten*
***verzekering1.541,29*1.479,64
Restauratiebijdragen***marifoonbijdrage*31,00
LVBHB restauratie masten12.000,00***havengeld Port of Rotterdam971,13*971,13
LVBHB inz. ombouw naar GTL*544,65**2.512,42*2.486,61
****
Donateurs***Onderhoud*
algemene donaties1.982,50*2.495,55**onderhoud aan schip en motoren4.357,94*4.291,39
***88,57*
Rente op spaarrekening100,97*91,06**4.446,51*
***werfbeurt*8.817,55
Diversen****13.108,94
verkoop enige overtollige zaken150,00****
ontvangsten over voorgaande jaren693,68***Restauratie*
843,68***masten en overig laad- en losgerei22.477,64*1.367,37
***aanpassingen voor GTL*1.089,30
Onttrekking aan eerder gevormde reserves***kosten voor het verkrijgen van de scheepsbel*63,00
inz. mastenrestauratie6.000,00***klein materiaal*156,09
inz. groot onderhoud*6.500,00***2.675,76
****
***Bankkosten138,73*134,45
****
***Batig saldo351,85*279,50
****
TOTAAL29.927,15*18.685,26**29.927,15*18.685,26

Stichting Terra Nova Balans per ultimo 2016

ACTIVA31-12-2015*31-12-2016**PASSIVA31-12-2015*31-12-2016
****
ms Terra Nova110.000,00*110.000,00**Reserve donateurs Vrienden TN*3.171,55
Vordering op LVBHB uit 2016*213,96***
***Reserve groot onderhoud en keuring22.500,00*16.000,00
Liquide middelen****
bank1.248,00*1.684,42**Nog te betalen rekeningen uit 20141.347,03*
spaar20.000,00*12.000,00***
kas487,49*269,58***
21.735,49*13.954,00***
***Vermogen107.888,46*104.996,41
131.735,49*124.167,96**131.735,49*124.167,96

Vastgesteld op de vergadering van het stichtingsbestuur
Dordrecht, maart 2017