Jaarcijfers 2010

Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2010, balans per 31 december 2010

WINST- EN VERLIESREKENING 2010
ONTVANGSTEN20092010UITGAVEN20092010
Kwijtschelding Jan Lock11.000,0011.000,00Onderhoud schip en technische installaties12.482,1810.134,30
Jaarlijkse bijdrage LVBHB7.500,007.500,00Gasolie, water en walstroom3.894,272.271,63
Donaties1.167,501.760,00Verzekeringen1.620,281.620,28
Vaartochten 8.143,8310.871,70Vrijwilligersvergoeding1.500,001.500,00
Verkoop Schroefwater415,001.744,00Werkgroep Terra Nova428,07206,37
Rente4,520,00Inrichting Terra Nova0,003.479,66
Diverse baten34,050,00Inkoop Schroefwater437,53953,43
Vrijvallende investeringsreserves4.432,533.822,55Administratiekosten0,000,00
Vrijvallende schenking Govert van Wesel0,004.000,00Bankkosten130,20117,36
Teveel ontvangen van LVBHB248,760,00Kamer van Koophandel26,1448,14
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB0,00206,37Diversen0,00591,85
Afschrijving investeringen 7.607,646.055,99
Voorzieningen:
-Extra ontvangen248,760,00
-Groot onderhoud 20120,001.000,00
-Incidenteel groot onderhoud0,001.000,00
Batig saldo4.571,1211.925,61
TOTAAL32.946,1940.904,6232.946,1940.904,62
Vastgesteld in de Terra Nova bestuursvergadering van 10 januari 2011
BALANS PER 31 DECEMBER 2010
ACTIVA20092010PASSIVA20092010
m.s. TERRA NOVA110.000,00110.000,00Schuld aan Jan Lock55.000,0044.000,00
Inrichting Terra Nova16.375,9410.319,95Afschrijvingsreserve11.732,787.910,23
Bankrekening226,132.785,95Vooruit ontvangen donatie0,0050,00
Spaarrekening0,0020.000,00vooruit ontv. Inv. Bijdrage248,760,00
Kas TN566,71381,09Voorzieningen:
Vooruitbetaalde verzekering 20091.620,280,00-Restauratie stuurhut (lening Govert van Wesel)0,0016.000,00
Vorderingen 2010:-Groot onderhoud 20120,001.000,00
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB0,00206,37-Incidenteel groot onderhoud0,001.000,00
Eigen vermogen61.807,5273.733,13
Totaal128.789,06143.693,36128.789,06143.693,36
Vastgesteld in de Terra Nova bestuursvergadering van 10 januari 2011