Jaarcijfers 2011

Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2011, balans per 31 december 2011

WINST- EN VERLIESREKENING
ONTVANGSTEN20102011UITGAVEN20102011
Kwijtschelding Jan Lock11.000,00
11.000,00
Onderhoud schip en technische installaties10.134,302.265,09
Jaarlijkse bijdrage LVBHB7.500,0012.500,00Gasolie, water en walstroom2.271,6311.803,06
Donaties1.760,002.290,00Verzekeringen1.620,281.677,53
Vaartochten 10.871,70
14.365,26Vrijwilligersvergoeding1.500,001.500,00
Verkoop Schroefwater1.744,00892,00Werkgroep Terra Nova206,37220,44
Rente0,0026,30Inrichting Terra Nova3.479,663.332,73
Vrijvallende investeringsreserves3.822,552.636,77Inkoop Schroefwater953,43437,53
Vrijvallende schenking Govert van Wesel4.000,004.000,00Bankkosten117,36111,77
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB206,37220,44Kamer van Koophandel48,1426,64
Diversen591,85294,70
Afschrijving investeringen 6.055,994.140,74
Afschrijving restauratie stuurhut0,004.000,00
Voorzieningen:
-Groot onderhoud 20121.000,006.000,00
-Incidenteel groot onderhoud1.000,001.000,00
Batig saldo11.925,6111.120,54
TOTAAL40.904,6247.930,77TOTAAL40.904,6247.930,77
Door het bestuur van Stichting Terra Nova vastgesteld op: 17 januari 2012
BALANS
ACTIVA20102011PASSIVA20102011
m.s. TERRA NOVA110.000,00110.000,00Schuld aan Jan Lock44.000,0033.000,00
Inrichting Terra Nova10.319,956.179,21Afschrijvingsreserve7.910,235.273,46
Restauratie stuurhut0,0016.000,00
Liquide middelen23.167,0410.740,6Vooruit ontvangen donatie50,000,00
Vooruitbetaalde verzekering 20090,001.653,44Nog te betalen voorgaand jaar0,00666,56
Vorderingen 2010:Voorzieningen:
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB206,37220,44-Restauratie stuurhut (schenking Govert van Wesel)16.000,0012.000,00
-Groot onderhoud 20121.000,007.000,00
-Incidenteel groot onderhoud1.000,002.000,00
Eigen vermogen73.733,1384.853,67
Totaal143.693,36144.793,69Totaal143693.36144793.69
Door het bestuur van Stichting Terra Nova vastgesteld op: 17 januari 2012