Jaarcijfers 2014

Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2014

BATEN20132014LASTEN20132014
vrijvallende schenkingen15.000,0015.000,00onderhoud & inrichting9.529,66
verbeteringen aan het schip7.452,69
bijdrage LVBHB12.500,00onderhoud10.581,63
jan-juli7.442,00motoren1.191,19
aug-dec (obv € 9000 per jaar)3.750,00schippers & werkgroepen1.722,83
doorbelasting aan LVBHB 20142.021,55verzekering1.823,76
13.213,55inrichting ruim2.201,13
24.973,23
algemene donaties1.155,00676,00
donatie masten 15.000,00
donatie masten 21.000,00uitgaven tbv exploitatie13.633,77
6.676,00gasolie, water en electr.6.510,78
havengelden1.421,78
inkomsten uit exploitatie18.576,31inkoop catering5.139,30
varen en verhuur14.319,72inkoop schroefwater en glaasjes1.401,41
14.473,27
catering4.690,60
verkoop schroefwater en glaasjes-1.013,27aangegane verplichtingen7.000,00
17.997,05
afschrijvingen4.000,004.000,00
"vergeten" afschrijving 20104.000,00
vrijval reserve aangegane verpl7.000,007.570,00toevoeging aan voorzieningen14.500,006.000,00
diversen372,52434,92diversen148,72361,60
rente224,10naar reserve masten6.000,00
batig saldo5.791,681.307,52
TOTAAL54.603,8361.115,6254.603,8361.115,62

Stichting Terra Nova Balans per ultimo 2014

ACTIVA31-12-201331-12-2014PASSIVA31-12-201331-12-2014
ms Terra Nova110.000,00110.000,00schenkingen15.000,00-
restauratie stuurhuis8.000,00
vordering op LVBHB10.771,55afschrijvingsreserve570,00-
vorderingen vorig boekjaar756,00
inrichting Terra Nova--aangegane verplichtingen 20147.000,00-
voorzieningen16.500,0022.500,00
liquide middelenvermogen106.229,09107.536,61
bank4.538,73
spaar9.869,91
kas100,42reserve mastenrestauratie-6.000,00
27.299,0914.509,06
aan boord aanwezige voorradenp.m.
145.299,09136.036,61145.299,09136,036,61

Vastgesteld op de vergadering van het stichtingsbestuur
Dordrecht, 20 februari 2015