Word donateur

DSCF3822MMP

 

 

 

Donateurs zijn welkom!

Met een minimale bijdrage van € 20,- per jaar draagt u al een steentje bij aan het in de vaart houden van de Terra Nova.
Als donateur ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van de diverse evenementen waaraan de Terra Nova deelneemt. Wilt u meer informatie, neem contact op met de Stichting Terra Nova.
U kunt uw bijdrage ook direct storten op bankrekening NL69 INGB 0677 1757 60, t.n.v. Stichting Terra Nova, Roelofarendsveen.

Culturele ANBI
De Stichting Terra Nova is sinds 1 januari 2008 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2015 als culturele ANBI. De stichting staat geregistreerd in het ANBI register.

Uw giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting. Er gelden een aantal voorwaarden voor belastingaftrek.

Eénmalige giften
– U mag giften aan de Stichting Terra Nova en andere goede doelen combineren.
– Het totaal van alle giften in één belastingjaar ligt tussen de 1% en 10% van uw drempelinkomen.
– Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
– Het totaalbedrag van alle giften bedraagt minimaal € 60,-.

Als voorbeeld:
Stel uw drempelinkomen is € 30.000,- per jaar.
Dan mag u tussen de € 300,- (1% van het drempelinkomen) en € 3.000,- (10% van het drempelinkomen) schenken om het bedrag te mogen aftrekken van de belasting.

Wilt u specifieke informatie voor uw persoonlijke situatie, dan vindt u op de site van de Belastingdienst meer gegevens en een rekenvoorbeeld.

donateursdag 2013

Donateursdag 2013
Foto Gert Herrebrugh

Periodieke giften
Voor periodieke schenkingen voor een termijn van minimaal vijf jaren en die in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst met de stichting zijn vastgelegd gelden specifieke voorwaarden.
– U maakt regelmatig (minstens een keer per jaar) een bedrag over naar de ANBI.
– Deze bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
– Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.