20 januari: nieuwjaarsbijeenkomst LVBHB

Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing Arie van Dijk op de Terra Nova
zaterdag 20 januari 2018

Ook dit jaar een nieuwjaarsbijeenkomst aan boord van de Terra Nova die dan in de Vaartse Rijn in Vreeswijk ligt.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd en vanaf 13.30 uur welkom op de Terra Nova.
Naast een gezellig samenzijn, spreekt Arie van Dijk over zijn passie, griendhout.
Vanaf 15.30 uur heffen we ons glas en praten we bij met medeverenigingsleden.

Links IJsbrand de Jong (1864-1936) tijdens het laden van hoepels bestemd voor de zeeboot naar’ Engeland in de gantel Nieuwe Zorg Sliedrecht, achter ‘de Wilgenhorst’ (Molendijk 16) waar de hoepelwerven waren gelegen (ca. 1910) Foto collectie IJ.J. van Naeltwijck

Programma
13.30 – 14.00 inloop
14.00 – 15.30 lezing Arie van Dijk
aansluitend nieuwjaarsborrel tot 17.00 uur

 

Griendcultuur in de Biesbosch
In de negentiende en twintigste eeuw beleefde de griendcultuur haar grootste bloei.
In het benedenrivierengebied, met zijn vele binnen- en buitendijkse grienden, vond op grote schaal griendteelt plaats.
Arie van Dijk belicht in zijn lezing de Biesbosch, met aandacht voor de fabricage van hoepels, zinkstukken voor kust- en oeververdediging en oeverbeschoeiing en de Papendrechtse schippers die stortsteen vervoerden voor de zinkstukken.

Aanmelden of vragen
LVBHB-leden en hun partners, vrijwilligers en donateurs van de Terra Nova zijn welkom.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst maar we verzoeken u wel u van tevoren op te geven.
Stuur een mailtje naar Mirjam Peil of bel: 06 23 36 14 68.